Naše služby

Otvorenie hydromeniča a kontrola
Otvorenie hydromeniča a kontrola technického stavu...
Čistenie komponentov hydromeniča
Čistenie jednotlivých komponentov hydromeniča....
Meranie parametrov a rozmerových odchýlok
Po dôkladnom vyčistení odborník posúdi technický stav komponentov. Merajú sa dôležité parametre a rozmerové odchýlky. ...
Skladanie hydromeniča
Skladanie hydromeniča a výber vhodných lamiel podľa potrieb zákaznika....
Zváranie hydromeniča
Zváranie hydromeniča CNC zváračkou, čo zabezpečuje vysokú kvalitu zvaru. ...
Testovanie hydromeniča
Testovanie a dynamické vyváženie hydromeniča....