Naše služby

Meranie parametrov a rozmerových odchýlok
Po dôkladnom vyčistení odborník posúdi technický stav komponentov. Merajú sa dôležité parametre a rozmerové odchýlky. ...