Otvorenie hydromeniča a kontrola
Otvorenie hydromeniča a kontrola technického stavu...
Čistenie komponentov hydromeniča
Čistenie jednotlivých komponentov hydromeniča....
Meranie parametrov a rozmerových odchýlok
Po dôkladnom vyčistení odborník posúdi technický stav komponentov. Merajú sa dôležité parametre a rozmerové odchýlky. ...
Skladanie hydromeniča
Skladanie hydromeniča a výber vhodných lamiel podľa potrieb zákaznika....
Zváranie hydromeniča
Zváranie hydromeniča CNC zváračkou, čo zabezpečuje vysokú kvalitu zvaru. ...
Testovanie hydromeniča
Testovanie a dynamické vyváženie hydromeniča....
High Quality Repair

Repair of your car is carried out by experienced craftsmen using sophisticated certified equipment. Optimization of work processes speeds up the implementation of tasks, without compromising the quality of repairs.

Service Station Quarantee

If you order a complete repair from us, diagnostics are carried out at our expense. If you order a complete repair from us, diagnostics are carried out at our expense.

Favorable and Low Prices

The low cost of repairs at the our service station will appeal to everyone who appreciates quality without unnecessary overpayments.

Jasica Shell

Consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Jeem Snow

Consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Jimmi Shell

Consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Jason Bee

Consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.